Bánh tròn vành vạnh trắng tinh,
Dẻo thơm bột nếp in hình rồng bay.
Chuối ngào thoảng vị gừng cay,
Thêm chút tai vị cho ai ấm lòng.

Tách trà buổi sớm thong dong,
Đậu thơm, mè béo, ngọt lòng bánh in.
Miền quê Long Hựu giữ gìn,
Nghề bánh truyền thống đậm tình nước non.