Giòn tan vàng ngậy bánh ram,
Dẻo thơm bánh ít trắng ngần điểm duyên.
Dẻo, giòn góp vị hương riêng,
Là bánh ram ít nơi miền cố đô.

Chút ruốc tôm rắc điểm tô,
Chút hành xanh góp mộng mơ cho đời.
Đĩa bánh ram ít thay lời,
Gửi bao hương vị cho người tri âm.