Mướt xanh sắc cốm tươi non,
Dẻo thơm thức bánh ngậm tròn vị quê.
Đong đưa hương bánh rủ rê,
Thanh thao vị bánh vỗ về giác quan.

Sợi dừa thanh mát trắng ngần,
Chút giòn, chút béo ân cần gửi trao.
Nhân bùi, cốm dẻo quyện nhau,
Để bánh cốm mãi đẹp màu thời gian.