Trong cuốn bánh tráng phơi sương,
Ướp nắng, ướp gió, ướp hương đất trời.
Thịt luộc mềm ngọt trên môi,
Rau thơm đủ vị góp lời nước non.

Dẻo mềm chiếc bánh tráng ngon,
Ngày hong nắng, tối lại còn phơi sương.
Tình người đất Trảng mến thương,
Theo cùng chiếc bánh về muôn nẻo đường.