Vĩnh Long quê ấy cũng gần,
Về ăn bánh tét ba nhân đi nào!
Đòn bánh tét đẹp làm sao,
Ba nhân độc đáo mời chào khách qua.

Nếp xào thơm dẻo đậm đà,
Đậu bùi, chuối ngọt nhìn qua là thèm.
Sợi mỡ béo ngậy hoà thêm,
Thành hương vị bánh độc quyền Vĩnh Long.