Một ngàn năm với thời gian…
Làng nghề Đình Bảng rộn ràng bánh xưa.
Vàng ong thức bánh tiến vua,
Dòn dai đu đủ cho vừa nhớ nhung.

Miếng bánh thơm dẻo lạ lùng,
Đậu bùi, dừa béo trộn chung tinh tường.
Phu thê ngọt vị, thơm hương,
Đẹp tình nghĩa, gắn yêu thương trọn đời.