Bột pha với nước cốt dừa,
Cho hành, đường, muối trộn vừa miệng ăn.
Lá quấn hình quặng sẵn sàng,
Múc vừa bột, bẻ gọn gàng, hấp ngay.

Lột miếng lá chuối bọc ngoài,
Chiếc bánh trắng mịn trên tay ai cầm.
Béo, dai hương vị lặng thầm,
Theo tôi suốt những tháng năm học trò.