Phần bột dẻo dẻo, dai dai,
Ngọt thanh lát chuối đều tay xếp vòng.
Xôn xao hơi thở ruộng đồng,
Nước cốt béo ngậy cho lòng nhớ thương.

Từ dừa, chuối, gạo đời thường,
Làm nên thức bánh vấn vương bao người.
Đậu phọng giã nhỏ thơm ơi,
Nếm bánh ngon, nhớ tay người miền Tây.