Về thăm vùng đất Trảng Bàng,
Rủ nhau cùng ghé vào hàng bánh canh.
Ngon từ sợi bánh trắng ngần,
Dẻo mềm thức gạo chuyên cần làm ra.

Nước lèo thơm ngọt đậm đà,
Khoanh giò heo nạc nhìn qua là thèm.
Hành ngò xanh mướt rắc lên,
Tía tô, quế vị ăn kèm rất ngon.