Xinh xinh từng chiếc bánh tròn,
Giữa vươn chóp nhọn nhìn ngon quá chừng.
Mùi đường thốt nốt thơm lừng,
Rắc ít mè để bánh hừng vị thêm.

Vỏ bánh giòn, ruột xốp mềm,
Màu vàng ươm khiến người thèm, kẻ mê.
An Giang, An Phú ai về,
Bánh Chăm một chút quà quê xin mời.