Về thăm thị trấn Ngan Dừa,
Ghé ăn món bánh tằm vừa mới xe.
Dẻo mềm cọng bánh miền quê,
Bì giòn, dừa béo…tìm về bên nhau.

Dưa leo, giá sống cùng rau,
Lại còn xíu mại, ôi dào… phủ phê!
Chan nước mắm ớt, ngon ghê!
Bao nhiêu hương vị vỗ về giác quan.