Đen tuyền chiếc bánh lá gai,
Thơm thơm mùi lá trên tay ai cầm.
Thức bánh dân dã tháng năm,
Theo chân du khách về thăm mọi miền.

Vừng thơm lấm tấm điểm duyên,
Nếp dẻo, đậu mịn, hạt sen bùi bùi.
Lạc, dừa thơm ngậy trên môi,
Bánh gai làng Giá tặng người tri âm.