Thăm thành phố biển hữu tình,
Từng chiếc bánh khéo nhỏ xinh gọi mời.
Bao nhiêu hình dáng tuyệt vời,
Giòn tan, thơm dẻo tay người tài hoa.

Nhân dừa béo ngậy đậm đà,
Nhân đậu bùi mịn nở hoa tim người.
Nhân mứt khóm ngọt thanh môi,
Ăn thức bánh bỗng bồi hồi bước chân.