Một màu xanh mát mắt anh,
Là màu lá dứa tươi xanh đó mà.
Canh lửa khuấy bột đều nha,
Không được lơ là, bánh vón cục ngay.

Chút nước tro để bánh dai,
Cắt từng miếng nhỏ chan ngay nước đường.
Chan cả nước cốt vào luôn,
Đậu phọng rang rắc, đủ hương quê nhà.