Tròn vo như trái nhãn lồng,
Vàng ươm sắc nắng say lòng khách xa.
Dẻo thơm bột nếp quê nhà,
Trứng gà, đường trộn làm ra tuyệt vời.

Giòn tan bánh nhãn ta ơi,
Thơm thơm, ngòn ngọt trao lời quê hương.
Chén trà mỗi sớm tinh sương,
Bánh quê góp vị yêu thương từng ngày.