Bột gạo ngon dáo kỹ càng,
Trải đều lên lá mịn màng trắng phau.
Đỏ hồng tôm chấy đẹp màu,
Bẻ đôi mép lá gói sao cho đồng.

Ớt xanh cắt lát cay nồng,
Chén nước mắm nấu vàng trong, đậm đà.
Bánh thơm, tôm ngọt hài hoà,
Ăn chiếc bánh, nhớ quê xa Quảng Bình.