Gạo nếp bọc lá dong xanh,
Nhân gồm thịt mỡ, đỗ, hành, hạt tiêu.
Dẻo thơm chiếc bánh Lang Liêu,
Lưu truyền hậu thế bao điều thảo ngay.

Tần ngần miếng bánh trên tay,
Thơm bao hương vị cỏ cây, mùa màng.
Bánh chưng xanh gói tặng chàng,
Mong ngày hảo hợp, cúng bàn gia tiên.