Cửa ngoài ai xót hoa rơi
Cây xanh xanh tận chân trời xa xa
Bốn phương bặt tiếng oanh ca
Bờ ao cỏ rậm chiều tà ếch kêu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)