Sông Thương nước chảy đôi dòng,
Kẻ về người ở cho lòng quặn đau!

(Lời thú phụ)

Một lá thuyền thơ thả tắm trăng,
Nước về đâu mãi chảy xuôi dòng.
Sông Thương đôi nước. Này cô lái
Hãy ghé cho vào bến nước trong.

Đôi mảnh hồn quê quá ngẩn ngơ,
Sinh nhầm thế kỷ lạc tìm mơ.
Nhìn ra trời nước rềnh nghiêng ngả,
Say rượu hay là say ý thơ?

Trời, nước: này đây hai mảnh trăng,
Vài ba lửa nến ngỡ sao băng.
Đôi chèo vỗ sóng ngờ sênh phách,
Tưởng gái Tầm Dương ghé đãi đằng.

Có tiếng đêm dài khóc ở đâu,
Dế ven sông kéo nhị âu sầu.
Đôi bờ lăng lắng muôn tai lá,
Nước chở hồn sông dạt bãi dâu.

Ở chốn này đây xưa biệt ly
- Sông Thương hình ảnh buổi phân kỳ! -
Đây dừng bước tiễn, đây mưa lệ,
Đây hết nhìn nhau, biết nói chi!

Thương nhớ ngàn xưa chìm đáy sông:
Chàng ra biên thú, thiếp cô phòng!
Nhìn sông quằn quại ta dường thấy
Muôn tấm lòng Xưa thổn thức mong!


8-1941

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]