Ra đi gió lạnh trời đông
Câu thơ mắc cạn dưới dòng sông Thương
Sông Thương ai nói lời thương
Một thương hẹn nhớ, chín thương hẹn chờ.


Bắc Giang 1999

Ở Miền Tây vào những năm 1960, các gia đình thường rất đông con, có nhà có đến mười bốn mười lăm người con không phải là chuyện hiếm. Bài thơ lục bát này được viết tặng cho một cô gái ở Tiền Giang tên là Thương. Trong nhà người thân của cô cũng thường gọi cô là cô Mười Ba. Cô gái có nhờ tác giả viết một bài thơ tứ tuyệt lục bát nhưng làm sao phải có đủ 13 chữ “Thương” (tên cô) để cô làm kỷ niệm.

Tác giả năm đó cũng vừa từ Bắc Giang về, Bắc Giang có một dòng sông cũng tên là sông Thương. Thế là bài thơ ra đời...

Nguồn: Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh niên, 2002