Chẳng ngày nào mà em không độc thoại
Nói rằng anh có thể gây tử thương.
Anh trông giống như một cõi thiên đường
Với mọi thứ được cho là vĩnh viễn!

— Nhưng đêm nay em nhận ra khí quyển
Từ công viên buồn ẩm thấp nhạt phai,
Mùi đất của hoa thuỷ cúc nơi này
Và hoa nở vào mùa thu uể oải...

Gì! anh chết! - em còn yêu anh mãi!