Em không nhận ra anh trong hiện tại
Giấc mơ em đau khổ đã nhiều rồi;
Mặt anh đột nhiên, em thấy lả lơi,
Lạ lùng ghê và kéo dài trong mắt;

Chiêm ngưỡng bản thể nhau cùng suy ngẫm
Không có được quyền năng như thế đâu;
Khoảng cách hẹp gây mờ, khuất, chần chừ.
- Gặp anh để rồi lòng lên đau xước!”

Em không bỏ, người ngây thơ mang phước,
Những mũi tên hay không đánh vòng vèo
Cuộc hành trình tuyệt vời, luôn thẳng theo
Tâm trí của em ở cùng một chỗ!

Em ngắm nhìn anh, thật là sáng tỏ
Biết năng lượng mình hạ xuống rồi đây
Tóm lại khi anh không ở nơi này,
Và riêng chỉ có mình anh vắng mặt!