Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2008 23:51

Chanson

J’ai dit à mon coeur, à mon faible coeur :
N’est-ce point assez d’aimer sa maîtresse ?
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse,
C’est perdre en désirs le temps du bonheur ?

Il m’a répondu : Ce n’est point assez,
Ce n’est point assez d’aimer sa maîtresse ;
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse
Nous rend doux et chers les plaisirs passés ?

J’ai dit à mon coeur, à mon faible coeur :
N’est-ce point assez de tant de tristesse ?
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse,
C’est à chaque pas trouver la douleur ?

Il m’a répondu : Ce n’est point assez
Ce n’est point assez de tant de tristesse ;
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse
Nous rend doux et chers les chagrins passés ?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tôi hỏi lòng tôi lòng yếu đuối:
Yêu nàng đã đủ chán hay chưa?
Biết chăng tình ái mà hay đổi
Hạnh phúc ly tan với phút giờ?

Tim trả lời tôi: Chưa hề đủ
Yêu nàng đến mấy cũng không vừa
Biết chăng tình ái mà hay đổi
Càng thấy êm đềm lạc thú xưa?

Tôi bảo lòng tôi lòng yếu đuối:
U sầu nhiều thế chán hay chưa?
Biết chăng tình ái mà hay đổi
Mỗi bước buồn thương lại có thừa?

Tim trả lời tôi: Chưa đủ được
U sầu đến mấy cũng không chừa;
Biết chăng tình ái mà hay đổi
Càng dịu nồng thêm nỗi khổ xưa?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tôi bảo trái tim tôi, trái tim yếu đuối:
Với người tình yêu đã đủ hay chưa?
Mi có thấy đổi thay không ngừng nghỉ.
Ước vọng tan, hạnh phúc đã sang mùa?

Tim trả lời: chưa bao giờ thấy đủ.
Chưa đủ đâu để yêu với người tình.
Người có thấy đổi thay không ngừng nghỉ.
Sao vẫn đọng êm đềm lạc thú thoảng mong manh?

Tôi bảo trái tim tôi, trái tim yếu đuối:
Nỗi buồn phiền tràn ngập đủ hay chưa?
Mi có thấy đổi thay không ngừng nghỉ.
Sao vẫn tìm đau khổ buổi xa xưa?

Tim trả lời: chưa bao giờ thấy đủ.
Chưa đủ đâu dẫu tràn ngập buồn phiền.
Người có thấy đổi thay không ngừng nghỉ.
Sao vẫn đọng êm đềm sầu muộn thuở nào quen?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời