Hạnh phúc thay ai trẻ ngay từ trẻ,
Thật may mắn ai trưởng thành không trễ,
Trước cuộc đời lạnh lẽo, thờ ơ;
Ai bền gan chịu đựng với tháng, năm qua,
Ai không hiến hết cho mộng mơ huyễn hoặc,
Ai hiểu rõ trên đời đầy đen bạc,
Tuổi hai mươi biết trưng diện cộng khôn ranh,
Tuổi ba mươi biết chọn vợ theo tính toán riêng;
Năm mươi tuổi biết càng nhanh giải thoát
Mọi khoản nợ riêng và nhiều nợ khác,
Ai đạt vinh quang, tiền bạc, chức quan
Cứ bình yên, tuần tự, quen xếp hàng,
Ai suốt cả đời được người khen nức nở:
N.N. chính là người càng tài giỏi.