23/05/2024 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

X
X

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/08/2022 06:55

 

Nguyên tác

Блажен, кто с молоду был молод,
Блажен, кто во-время созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Hạnh phúc thay ai trẻ ngay từ trẻ,
Thật may mắn ai trưởng thành không trễ,
Trước cuộc đời lạnh lẽo, thờ ơ;
Ai bền gan chịu đựng với tháng, năm qua,
Ai không hiến hết cho mộng mơ huyễn hoặc,
Ai hiểu rõ trên đời đầy đen bạc,
Tuổi hai mươi biết trưng diện cộng khôn ranh,
Tuổi ba mươi biết chọn vợ theo tính toán riêng;
Năm mươi tuổi biết càng nhanh giải thoát
Mọi khoản nợ riêng và nhiều nợ khác,
Ai đạt vinh quang, tiền bạc, chức quan
Cứ bình yên, tuần tự, quen xếp hàng,
Ai suốt cả đời được người khen nức nở:
N.N. chính là người càng tài giỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » X