15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/05/2021 14:07, số lượt xem: 81

Tên Lợi thì chỗ nào cũng tới.
Có khi sợ thì miệng nói, hôi!!
Lặn lội đi qua chỗ ngập nước,
Bị hụt mất hơi, mệt một hồi.
Không giữ được, có khi buông lơi,
Họp hội, cuộc vui tổ chức này.
Khi lôi thôi viết nói lắm lời,
Chưa giàu, Hợi lên mặt hợm đời.

Tp.HCM, 28/05/2021