34.33
1 người thích
Đăng ngày 25/05/2021 13:32, số lượt xem: 2413

Chôm chôm trái chín ngoài vườn,
Đù đờ cá lội ngù ngờ dưới ao.
Chu toàn, đừng có ôm đồm,
Chồm tay ra hái chôm chôm chín kìa.
Đu đưa cây trái lắc lư,
Chù lên mặt ụ xấu như là gì.
Có người đôm đốp vỗ tay,
Tiếng đùa khúc khích khen hay nói cười.

Tp.HCM, 25/05/2021