Cách mạng

Chính quyền - uỷ ban

Công an - an ninh

Dân tộc

Doanh nghiệp

Du lịch

Đảng - chính trị

Đoàn

Giao thông vận tải

Khoa học

Công nghệ chế tạo máy, ứng dụng thiết bị

Cuộc sống theo triết lý tư tưởng, khoa học xã hội học

Giấc ngủ

Tâm lý giao tiếp trong cuộc sống

Kinh tế

Luật

Ngày môi trường thế giới (5/6)

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Ngoại giao

Nông nghiệp

Quốc hội - chính phủ

Quốc phòng

Quốc tế lao động 1/5

Quốc tế phụ nữ 8/3 - phụ nữ Việt Nam 20/10

Quốc tế thiếu nhi 1/6

Thể thao, game, môn chơi

Thông tin truyền thông

Thơ dựng chuyện (dùng tâm lý, giác quan thứ sáu để đọc suy nghĩ, giả sử)

Tôn giáo

Valentine 14/2

Văn hoá

Cảm xúc

Con người (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín)

Đọc

Giá trị của cái đẹp, cái tốt và cái xấu (tác giả, văn, thơ, tục ngữ, ca dao)

Nghệ thuật (văn, hát, đàn, vẽ, điêu khắc tạc tượng)

Ơn, nghĩa

Sân khấu nghệ thuật

Tổ chức lễ, hội nghị, hội họp, sự kiện

Xã hội

Câu chuyện cuộc sống

Hàng xóm

Ngày của cha (19/6)

Ngày gia đình Việt Nam 28/6

Ngày vì người cao tuổi (1/10)

Tệ nạn - thủ đoạn

Xây dựng