15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 06:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 14:44, số lượt xem: 205

Leo lên chùi tượng phật.
Tượng đóng bụi lâu ngày.
Lương tí tẹo nhiều khi.
Chỉ là làm công quả.
Đóng góp làm từ thiện.
Lẹo ăn chắp tương chay.
Lượng hải hà tha thứ.
Tật teo suốt ngàn đời.

Tp.HCM, 27/3/2021