35.00
1 người thích
Đăng ngày 19/02/2022 08:23, số lượt xem: 702

Di Lặc còn cười tương lai hậu thế,
Sáng ngời vinh quang.
Khuyên ta hãy cứ cười,
Khuyên ta mãi yêu đời,
Mang niềm sống cho đời.
Hoan nghênh đức Di Lặc,
Không buồn phiền quanh năm.

Di Lặc còn cười tương lai hậu thế,
Sáng ngời vinh quang.
Khuyên ta hãy vui tươi,
Khuyên ta hãy yêu đời,
Mang niềm sống cho đời.
Hoan nghênh đức Di Lặc,
Hãy với lòng từ bi.

Chẳng còn buồn phiền tương lai toả sáng,
Cứu độ muôn phương.
Chẳng còn buồn phiền mở lòng bác ái,
Cứu độ chúng sanh.
Hiện thân giáng trần.
Ngàn năm một lần.

Di Lặc còn cười tương lai hậu thế,
Cứu độ chúng sanh.
Di Lặc còn cười tương lai hậu thế,
Sáng ngời vinh quang.
Di Lặc còn cười tương lai hậu thế,
Đến triệu năm sau.

Tp.HCM, 18/2/2022