Cảm xúc

Con người (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín)

Đọc

Giá trị của cái đẹp, cái tốt và cái xấu (tác giả, văn, thơ, tục ngữ, ca dao)

Nghệ thuật (hát, đàn, vẽ, điêu khắc, tạc tượng)

Ơn, nghĩa

Sân khấu nghệ thuật

Tổ chức lễ, hội nghị, hội họp, sự kiện