15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/08/2021 12:45, số lượt xem: 73

Có âm đức, việc làm tốt,
Phúc đức cho con cháu sau này.
Mưu cầu mong muốn là được tốt,
Ưu tiên ưu thế, được ngoi lên.
Mâm cao cỗ đầy!! Đâu bằng nghĩa,
Tấm lòng vàng chờ đợi bấy lâu.
Thành tâm thành ý ngàn lời tốt,
Người có âm đức sẽ sáng soi.

Tp.HCM, 17/8/2021