15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 10:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 09:08, số lượt xem: 106

Thanh cao, thăng tiến có thanh danh,
Thanh cao ranh giới với thanh liêm.
Khuyên răn cứng rắn, răng trắng xoá.
Thanh danh, thanh khiết với thanh cao.

Tp.HCM, 15/02/2021