15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/09/2021 13:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/09/2021 13:36, số lượt xem: 77

Cuộc đời này, còn mãi đi,
Tìm giá trị chân thiện mỹ.
Để đời này được thoả mãn,
Mỹ vẫn tốt đẹp kỹ càng.
Chuyện cũ cứ lấy đai lại,
Chẳng vun đắp cho ngày mai.

Ôi, đời thằng nhỏ con này,
Buồn rồi cũng khóc ướt mi.
Buồn rồi cãi, rồi ngược đãi,
I tờ thân xác rã rời.
Tâm hồn rồi sẽ cũng đã,
Ngã rồi lại cứ mãi đi.

Tp.HCM, 31/8/2021