15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/06/2021 11:36, số lượt xem: 94

Muốn thăng tiến khổ cũng nhiều,
Tiến thân bị tiếng nói nhiều mệt thây.
Chẳng thà đừng có nói ra,
Nói ra đụng chạm nhiều người khổ thây.
Già chuyện tám hoánh chuyện đời,
Như chim chiền chiện mọc mời hót hay.

Sẵn tiện đụng chuyện vào đề,
Chờ (ch) câu kết luận rề rề tới mai.
Sẵn đụng chuyện khoái nói luôn,
Tạo tin hắc ám nói luôn một lèo.
Tạm biệt hứa hẹn ngày mai,
Vào cơ quan chiến tiếp tay mấy lời.

Tp.HCM, 4/6/2021