15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/11/2021 10:19, số lượt xem: 44

Tham mưu công việc ước mơ,
Đù đờ có lúc lơ tơ mơ mà.
Ba Đình, tháng chín mùa thu,
Tết ngày Độc Lập, niềm ưu tư hoài.
Quãng trường hội lớn Ba Đình,
Mồng hai tháng chín, linh đình mùa thu.
Tham gia đàm thoại tiến trình,
Người trong, ngoài nước, còn tình nước non.
Thờ!! Tưởng nhớ Hồ Chí Minh,
Người am hiểu thấu, còn tình nước non.
Đu đưa con lắc đồng hồ,
Bức tranh huyền dịu thả hồn non sông.
Nếu còn thù trong giặc ngoài,
Đam mê cháy bỏng, nhớ hoài quê hương.

Tp.HCM, 29/11/2021