23.00
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2021 12:26, số lượt xem: 70

Gặp thời, Uý Tá Tướng rồi,
Không thời, môi giới cò mồi bán buôn.
Được, thì Uý Tá Tướng lên,
Tiểu thương nghề bán lênh đênh, cũng thường.
Sức khoẻ yếu, bệnh lạ thường,
Không lo bao tử, tuỷ xương nát rồi.

Tp.HCM, 13/10/2021