15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2021 14:51, số lượt xem: 99

Hỏng bét như hổng biết gì,
Y chang giống hệt như người mông lung.
Con ong mật ngọt hút hoài,
Làm sao hỷ xả mật này nhả ra.
Đừng nên ỷ lại trông chờ,
Hong khô phơi nắng tờ mờ sớm hôm.
Bên hông õng ẹo lạ thường,
Bụng to mông nhỏ bình thường mọi khi.
Như là, bụng ỏng đít beo,
Bài ca hy vọng tìm đeo hát hoài.

Tp.HCM, 1/5/2021