25.00
1 người thích
Đăng ngày 20/07/2021 07:34, số lượt xem: 82

Hãy nghỉ suy xét về người khác,
Mà nghĩ lại bản thân mình,
Cái nào đúng thì im và lắng nghe.
Đừng i tờ (t)!!
Đừng hỏi!! Khỏi xí, ai cũng có phần.
Đừng dùng!!
Những lời cay đắng, đắng nghét.
Những thứ ngôn từ xa xỉ,
Lo mà chăm chú nghí ngoáy làm,
Mổ xẻ công việc, đừng i tờ (t).

Tp.HCM, 20/7/2021