15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/10/2021 14:27, số lượt xem: 83

Bỏ bê thì lăn lốc,
Cằn cặt khi gắt gỏng.
Thông minh thì bặt thiệp,
Khéo léo được cập kê.
Ngu thì bị hạ bệ,
Giữ xu cắc cũng rời.
Sẽ chả được mọc mời,
Khi cần thì bặt tăm.
Lăm le có kế hoạch,
Người tốt thì bộc bạch.

Tp.HCM, 17/10/2021