15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/07/2021 16:08, số lượt xem: 78

Biển trời mây nước không gian,
Giang sơn gánh vác ngàn vàng biết ơn.
Dã tràng se cát biển đông,
Tổn hao sức của, có công vê tròn.
Hy vọng nỗ lực ngập tràn,
Giơ tay lên vỗ vô vàn biết ơn.
Cũng không lạnh nhạt i tờ,
Ở đây không có thời giờ (gi) à..ơi..

Tp.HCM, 10/7/2021