35.00
1 người thích
Đăng ngày 17/07/2021 12:27, số lượt xem: 98

Nếu người như trái đu đưa,
Ăn vào cái miệng suốt đời là ngu.
Nếu người như hạt đười ươi,
Nhà ngươi hèn nhát, dữ, ơi lù đù.
Ngù ngờ chậm chạp và lười,
Lờ đờ sớm tối (đ) đười ươi trong chuồng.
Ử ư rên rỉ khóc than,
À ơi sớm tối lây lan xóm làng.

Tp.HCM, 16/7/2021