15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 16:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 11:22, số lượt xem: 131

Ngứa quá, thì hãy cứ gảy đi.
Cuộc đời làm việc, phải biết đi!!
Mà lòng thì cứ, nghi ngờ vực.
Mà đứa nọ lại xọ đứa kia.

Tp.HCM, 24/02/2021