15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/12/2021 13:51, số lượt xem: 50

Mừng Noel đến,
Thiên đường không xa lắm.
Vọng giáng sinh về khắp muôn nơi,
Reo hò vui, vang ca muôn nơi.

Mừng Noel đến,
Thiên đường không xa lắm.
Mừng Giáng Sinh vui khắp hành tinh.

Giáng Sinh vui mừng chan hoà niềm tin,
Giáng Sinh an lành ấm áp thanh bình,
Thoả ước mong, đêm Giáng Sinh,
Mừng thanh bình, thoả ước mong.

Món quà Noel đến thật bất ngờ,
Ôi!! Giáng Sinh, lòng trung thành,
Quà thanh bình, thoả ước mong.

Tp.HCM, 6/12/2021