15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/07/2021 07:18, số lượt xem: 68

Người sinh ra, trước giờ không ai nể.
Ăn no nê rồi sướng nằm ngã lưng!!
Mà luôn trễ nải vì muộn,
Cuộc đời là con trắm, con trê,
Hỏi thăm hũ mắm để treo đầu giường.
Vì là dân một nước cũng quý nhau như thường.

Tp.HCM, 11/7/2021