15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 10:30, số lượt xem: 75

Mới vừa hừng lên,
Còn tình, kết nối,
Không thì chia ly.
Giống như đạo hồi,
Nưng niu bóng sắc.
Hứng thì khua động,
Nồi niêu xoong chảo,
Hăng say hối thúc,
Nưng niu dịu huyền.

Tp.HCM, 21/05/2021