35.00
1 người thích
Đăng ngày 16/09/2021 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/09/2021 22:29, số lượt xem: 74

Thuỵ ơi, sau khi chết tên gì?
Sống trên đời vẫn còn nghĩa lý,
Dê diếu nhau là còn tình cảm,
Am hiểu dương gian, phải chịu cam.
Thệ hải minh sơn, một ý chí,
Duy tâm, chỉ có một đường đi.
Nghìn thu vẫn còn y nguyên đó,
Tôn thờ uy tín, người tình cho.
Nguyện làm bảo dệ cho thê thiếp,
Duy tâm là nghiệp, phải nặng tình.

Tp.HCM, 16/9/2021