25.00
1 người thích
Đăng ngày 19/06/2021 16:24, số lượt xem: 109

Điều quan trọng đó, chính là,
Chẳng còn nghe thấy thiết tha tiếng đàn.
Cái đoàn con nít đám đông,
Đứa nào cũng chán, lông nhông thì rành.
Chán ngấy khi nhắc đến đàn,
Đàn chùa nghe tiếng buồn vang hơn đình.
Chán ngấy đàn cũng tương đương,
Đàn chùa nghe tiếng tai ương như đình.
Nghe thì choán chỗ lãng tai,
Thà câm lại bịt lỗ tai hằng ngày.

Tp.HCM, 18/6/2021