25.00
1 người thích
Đăng ngày 23/05/2021 16:12, số lượt xem: 131

Vinh danh đáng nể trọng đời,
Long đong đâu có lời mời thiết tha.
Ánh quang soi rọi lối mòn,
Cuộn lăn long lóc cuốn tròn đời ta.
Nếu vong ân, nghĩa chưa tròn?
Hồn linh thiêng đó còn về mỗi đêm.

Tp.HCM, 23/05/2021