15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/09/2021 10:06, số lượt xem: 58

Cùng nhau, tiễn cái đùi gà,
Điền viên đây đó, vậy mà, tủi thân.

Tp.HCM, 12/9/2021